INHOUDSBELEID & GEBRUIKSVOORWAARDEN (“BELEID”)

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DIT BELEID - LEES HET DAAROM AANDACHTIG


Dit beleid is van toepassing op uw gebruik van onze website en alle inhoud op onze website. Het maakt deel uit van uw overeenkomst met ons. In dit beleid wordt uiteengezet wat wel en niet is toegestaan op onze websites.

§ 1

Gebruik onze website alleen voor uw eigen persoonlijke gebruik. U mag uw account of enige inhoud verkregen door het gebruik van onze website nooit verkopen, verhuren, ruilen of delen aan of met iemand anders.

§ 2

Gebruik geen valse registratiegegevens voor het account en maak geen ongeoorloofd gebruik van de gegevens of inhoud van iemand anders.

§ 3

Gebruik onze website alleen op een wettelijk toegestane manier en bedoeling.

§ 4

Upload, post of publiceer geen gegevens op onze website die illegaal, frauduleus, lasterlijk, hatelijk, discriminerend, dreigend of pesterig zijn, of aanzetten tot (het aanmoedigen van) geweld of illegale activiteiten.

§ 5

Gebruik onze website niet op een manier die kan leiden tot het uitbuiten, schaden, of een poging tot het uitbuiten en schaden van personen onder de 18 jaar, bijvoorbeeld door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud.

§ 6

Upload, post of publiceer geen inhoud op onze website die:

a. bevat, of verwijst naar:

i. een persoon onder de 18 jaar (of verwijst naar personen onder de 18 jaar in het algemeen)

ii. een persoon anders dan uzelf. Indien gevraagd, kunt u bevestigen en schriftelijk toestemming geven dat u minstens 18 jaar oud bent

b. promoot, reclame maakt voor, of verwijst naar:

i. (vuur)wapens, of de verkoop, het bezit of gebruik van ieder ander product dat verboden is of onder restricties valt

ii. drugs of drugs-accessoires

iii. zelfkastijding of zelfmoord

iv. incest

v. bestialiteit

vi. geweld, verkrachting, activiteiten zonder instemming, hypnose, bedwelming, seksueel geweld, marteling, sadomasochistisch misbruik of hardcore bondage, extreme fisting, of genitale verminking

vii. necrofilie

viii. urine, scatologisch of ander materiaal verwijzend naar excrementen

ix. escort services, sekshandel, of prostitutie

c. ongevraagde seksuele inhoud bevat of ongevraagd taalgebruik dat een andere gebruiker of persoon seksueel objectificeert zonder wederzijdse instemming, of seksuele inhoud. met betrekking tot een andere gebruiker of persoon, die nep of gemanipuleerd is

d. aanzet tot, reclame maakt voor, of verwijst naar het aanzetten tot haat (oftewel inhoud die bedoeld is om een groep of individu te belasteren, te vernederen, te ontmenselijken, uit te sluiten, aan te vallen, te bedreigen op grond van ras, etniciteit, nationale afkomst, immigratiestatus, kaste, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, ernstige ziekte, veteranenstatus of een andere beschermende eigenschap)

e. persoonlijke gegevens of privé- of vertrouwelijke informatie bevat van iemand anders of daarnaar verwijst (bijvoorbeeld telefoonnummers, locatiegegevens, namen, identiteitsdocumenten, e-mailadressen, inloggegevens voor onze website, waaronder wachtwoorden en beveiligingsvragen, financiële informatie, waaronder bankrekening- en creditcardgegevens, biometrische gegevens, en medische dossiers, etc.)

f. iemand anders ongemak bezorgt of bedoeld is om andere personen ongemak, of angst, te bezorgen, of bedoeld is om iemand van slag te maken, in verlegenheid te brengen, of serieus te beledigen

g. gebruikt wordt of met de bedoeling gebruikt wordt om geld of andere voordelen te verkrijgen van iemand anders in ruil voor het verwijderen van bepaalde inhoud.

h. commerciële activiteiten van derden bevat of promoot, of verkoopactiviteiten, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkoopactiviteiten, product placements of reclame.

§ 7

Gebruik onze website niet om andere personen te stalken, intimideren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

§ 8

Gebruik onze website niet voor misleidend gedrag of gedrag dat kan leiden tot het misleiden of bedriegen van andere personen.

§ 9

Doe niet iets dat ingaat tegen onze rechten of die van iemand anders, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijkheidsrechten, privacy en het recht op gegevensbescherming.

§ 10

Post geen inhoud die spam bevat of laat u niet misbruiken om spam te posten.

§ 11

Maak geen gebruik van andere media of methoden (bijvoorbeeld het gebruik van codewoorden of signalen) om iets te communiceren dat ingaat tegen ons beleid.

§ 12

U mag geen inhoud van onze website reproduceren, afdrukken, verspreiden, proberen te downloaden, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, nogmaals publiceren, downloaden, opslaan of verzenden.

§ 13

U mag onze inhoud niet bewust blootstellen aan virussen, trojans, worms, logic bombs, of ander materiaal dat schadelijk is of technologische schade kan aanrichten.

§ 14

U mag de broncode van onze website niet decompileren, uit elkaar halen, onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier proberen te achterhalen of af te leiden.

§ 15

Gebruik onze website niet op een manier die onze systemen of veiligheid negatief zou kunnen beïnvloeden of die het gebruik van onze website door een andere gebruiker zou kunnen hinderen.

§ 16

Gebruik geen geautomatiseerde programma's, hulpmiddelen of processen (zoals webcrawlers, robots, bots spiders en geautomatiseerde scripts) om toegang te krijgen tot onze website of een server, netwerk of systeem die verband houdt met onze website, of om inhoud of informatie van onze website te extraheren, schrapen, verzamelen, oogsten of verzamelen.

Het overtreden van ons beleid kan leiden tot het schorsen of verwijderen van uw account, zoals beschreven in onze Servicevoorwaarden.